Bli medlem


Å være medlem i vårt lag er selve inngangsbilletten til å delta eller støtte vår aktivitet. Laget har bred aktivitet, som du ser på sidene her. Alt fra fotball og håndball, til orientering, sykling, volleyball, turn, ski, alpint, badminton og svømming. I tillegg har vi egen gruppe for all-idrett.

Alle utøvere, trenere, lagledere, personer med tillitsverv som representerer IL Stjørdals-Blink må være medlem av klubben.

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

På vårt årsmøte ble følgende satser vedtatt for 2016:

Familiemedlemskap kr 470,-
Enkeltmedlemskap 16 år og eldre kr 300,-
Enkeltmedlemskap under 16 år kr 140,-


Du kan bli medlem på to måter:

Du kan søke om medlemskap via minidrett.no, du kommer til veiledningssiden ved å trykke på denne linken:https://itinfo.nif.no/Min_idre... For raskest saksbehandling anbefales det å bruke minidrett.no. Skal man tilhøre/opprette et familiemedlemskap så må man også sende en mail til medlemskontingent.blink@gmail.com

Man kan også melde seg inn ved å sende en mail til medlemskontingent.blink@gmail.com

Skriv i din mail, navn, adresse, fødselnr, tlf/mobilnr og hvilken gruppe du ønsker å støtte. Ønsker du å tilhøre et familiemedlemskap, si fra om dette. Vi sender deg så faktura ditt medlemskap.
For lagledere som skal melde inn flere samtidig, kan vedlagte excel-ark være til hjelp. Sendes til mailadresse medlemskontingent.blink@gmail.com