Alle utøvere, trenere, lagledere, personer med tillitsverv som representerer IL Stjørdals-Blink må være medlem av klubben.

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

På vårt årsmøte ble følgende satser vedtatt for 2022 og 2023:

Enkeltmedlemskap under 16 år
kr 150,-
Enkeltmedlemskap 16 år og eldrekr 300,-
FamiliemedlemskapHovedmedlem kr 300,-. Resterende i familien kr 50 pr person.

Du kan bli medlem på to måter:

Du kan søke om medlemskap via minidrett.no, du kommer til veiledningssiden ved å trykke på denne linken: Min Idrett
For raskest saksbehandling anbefales det å bruke minidrett.no.

Man kan også melde seg inn ved å sende en mail til medlemskontingent.blink@gmail.com

Skriv i din mail, navn, adresse, fødselnr, tlf/mobilnr og hvilken gruppe du ønsker å støtte. Ønsker du å tilhøre et familiemedlemskap, si fra om dette. Vi sender deg så faktura for ditt medlemskap.