Draktreglement

 1. Lagets farger er rød overdel og sort underdel. De to farger skal anvendes på konkurranse- og treningsantrekk maksimal grad. 

 2. Følgende grupper skal gjennomføre bruk av fargene hundre prosent:  
  • Fotball, friidrett, håndball, volleyball, sykkel og orientering.  
  • Turn, svømming, skøyter og ski skal anvende fargene i det minste på ytre drakt og tilstrebe fargene rødt og sort på konkurransedrakt. 

 3. Lagets klubbgenser skal være rød og i akseptabel kvalitet. Det skal anvendes brodert klubbmerke i orginalfarger på genseren.  

 4. Alle fellesinnkjøp av drakter skal forelegges draktkomiteen i hovedlaget for godkjenning.  

 5. Grupper som ikke inordner seg draktreglementet, skal først orienters om dette. Dersom forholdet ikke rettes opp, skal saken løses av hovedstyret.  

 6. Enhetlig bruk av lagets farger skaper god lagånd og kameratskap samtidig som det er god PR for laget. Det er hver gruppeledelses oppgave til en hver tid å holde medlemmene orientert om dette.  

 7. På ytre antrekk skal "STJØRDALS-BLINK" være den dominerende tekst i sorte bokstaver på ryggen.  

 8. Klubbmerket skal både på konkurransedrakt, ytre drakt og klubbgenser plasseres på venstre side bryst, sentrert litt til høyre.  

 9. Alt antrekk som brukes i konkurranser, skal være rent og i skikkelig stand.  

 10. Draktreglementet kan bare endres etter behandling i draktkomiteen og deretter i hovedstyret.