Her finner du grunnlagsdokumenter for drift av idrettslaget. 

Loven er basert på lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund. Vi gjør oppmerksom på at lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Dersom lagets lov ikke er i samsvar med NIF's lovnorm, vil lovnorm vedtatt av Idrettstinget være gjeldende.

Vi har forsøkt å samle både tidligere (utgåtte lover) og gjeldende lov.

Sist vedtatte lov:

Lovnorm I.L. Stjørdals-Blink.pdf


Tidligere Lov/vedtekter:

Lov for IL Stjørdals-Blink 2013

Vedtekter for Stjørdals Blink I L (2007)