Saksdokumenter til årsmøte 2019

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 18. Feb 2019

Vedlagt følger innkalling til årsmøte i Stjørdals Blink den 26 mars kl 1900 i klubbhuset.

Her kan du laste ned dokumentene til møtetÅrsmøte i idrettslaget 26. mars 2019

Postet av I.L. Stjørdals-Blink den 7. Feb 2019

Årsmøte holdes 26. mars i klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet sendes på e-post til Merethe.storodegard@gmail.com. senest innen 12.03.2019. 


Agenda for årsmøtet

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3 Valg av møteleder og referent 

4 Valg av to personer til å underskrive protokollen, 

5 Kontingenten 2020, 

6 Innkomne saker, 

7 Valg.


Vel møtt.

Styret